Ini Pidato Menakjubkan Abu Bakar setelah diangkat menjadi Khalifah

Setelah Rasulullah SAW wafat, maka kaum muslimin membaiat Abu Bakar As-Shidiq r.a. menjadi Khalifah.  Kemudian Abu Bakar berpidato setelah terlebih dahulu menyampaikan pujian kepada Allah SWT, Abu Bakar berucap :
"Amma ba'du! Wahai segenap manusia! Aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Maka jika aku berbuat baik, dukunglah, dan bila berbuat jelek, luruskanlah. Kejujuran adalah amanat, sedang dusta adalah khianat. Yang lemah dari kalian adalah kuat bagiku, sehingga haknya aku penuhi, dan yang kuat darimu adalah lemah bagiku sampai kuambil darinya haknya, In sya Allah.

khalifah Abu Bakar

Tidaklah seseorang meninggalkan jihad fi sabilillah melainkan Allah akan menimpakan kehinaan kepadanya, dan tidaklah satu perbuatan keji tersebar di suatu kaum, melainkan akan Allah turunkan kepada bencana secara merata.
Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasulullah. Bila aku berbuat maksiat, janganlah kalian menaati aku. Bangkitlah untuk shalat, semoga Allah menghujani kalian rahmat." (baca juga : Kisah Nabi Muhammad dibelah jantungnya)

Sementara Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Abdur Rahman bin Auf r.a. ujarnya, "Abu Bakar r.a. pernah menyampaikan pidato seperti ini: "Wallahi, aku sedikitpun tidak berambisi menjadi pemimpin. Aku tidak pernah mengharapkannya, sehingga aku tidak pernah memintanya kepada Allah baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tetapi aku takut timbul fitnah. Menyandang kepemimpinan itu tak dapat istirahat. Sungguh aku menyandangnya padahal ia masalah besar. Aku tak berdaya, kecuali dengan bantuan Allah SWT." (baca juga : Dakwah terang-terangan Nabi Muhammad dibilang tukang sihir)

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon